086-0393-8677827
086-0393-8677826
13343630756@163.com
ShengQian Xiao

XiaoHong Yang

DongFeng Sun
 

ZYZJ Petroleum Equipment Co., Ltd
Address:No.465, Daqing Road, Puyang City Henan Province, China
Post code:457001

Tel:++86-0393-5380137
++86-0393-5380089
++86-0393-5380028
++86-0393-5380092
++86-0393-5380090
Fax:++86-0393-4892525
TOP